Witteveen+Bos

Witteveen+Bos is een toonaangevend, innovatief en internationaal opererend advies en ingenieursbureau met een track record van meer dan 75 jaar. Actief op verschillende thema’s, variërend van klimaat-, milieu- en energievraagstukken, waterbouw en infrastructuur, tot inrichtingsopgaven van zowel landelijk als stedelijk gebied. Ze leveren adviesdiensten voor zowel de initiatief- en voorbereidingsfase van projecten en programma’s (haalbaarheidsstudies, gebiedsanalyses, MER-studies etc.), alle ontwerpwerkzaamheden (van schetsontwerp tot detailontwerp)  tot en met ondersteuning bij de uitvoering van projecten (vergunningen, aanbestedingen en bouwbegeleiding). Bij hun ontwerpwerkzaamheden passen ze hun duurzame ontwerpprincipes toe, die onder meer geënt zijn op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ze zijn bij uitstek een organisatie die op zoek is naar partnerships in projecten, en betrokken bij een groot aantal aansprekende projecten in binnen en buitenland, zoals het Ruimte voor de rivier-programma, de Afsluitdijk, en Fehmarnbelt-tunnel Wind-op-Zee.

Voor meer informatie, klik hier

Kadans Community

Weten of Kadans, of iemand in de Kadans Community, zoals een van de Kadans huurders of partners u kan helpen of inspireren? Wij verbinden graag!